Friday, November 30, 2007

वेजिटेबल स्टॉक - Vegetable stock

Vegetable Stock
१) रेडिमेड वेजिटेबल स्टॉक कॅन कोणत्याही सुपरमार्केट मध्ये उपलब्ध असतो.
२) जर वेजिटेबल स्टॉक घरी बनवायचा असेल तर घरात उपलब्ध पालेभाज्या, गाजराचे तुकडे, पाती कांदा, सेलरी चिरून पाण्यात टाकून फ्लेवर येईस्तोवर (अंदाजे ९-१० मिनीटे) उकळवाव्यात. ते पाणी गाळून वापरावे.
३) बाजारात ’Knorr’, ’maggi'...इत्यादींचे ”vegetable Bouillon" किंवा "vegetable stock" क्युब्सच्या स्वरूपात उपलब्ध असतात. त्यातील एक क्युबपासून अंदाजे २ मोठे कप स्टॉक बनतो. २ कप पाणी गरम करावे. त्यात एक क्युब घालून क्युब विरघळेस्तोवर उकळावे.
४) पालेभाज्यांच्या उरलेली देठं (कडवट भाज्या सोडून) तसेच इतर भाज्यांचे तुकडे पाण्यात उकळवूनही स्टॉक बनवता येतो.

Labels:
Vegetable Stock, How to make vegetable stock, homemade vegetable stock, healthy vegetable stock

Vegetable Stock

Vegetable Stock

1) Vegetable stock is readily available in any Supermarket.
2) You can make vegetable stock at home. Use available vegetables, Carrot pieces, green onion, vegetable stems, cabbage, cauliflower, celery..etc. Take available vegetables and 2 ltr water into deep skillet. Boil water till it gets the vegetable flavor (approximately 7-8 minutes). Cover the skillet with lid. Strain vegetables. Use strained water as vegetable stock.
3) In super market, vegetable stock cubes are also available. By using 1 cube, we get 2-3 cups vegetable stock. Boil 2-3 cups water. Put on cube and boil water till cube dissolve in the water.
4) You can use vegetable stems (Excluding bitter vegetables), tips of vegetables to make vegetable stock.

Labels:
Vegetable Stock, How to make vegetable stock, homemade vegetable stock, healthy vegetable stock

Thursday, November 29, 2007

वेजिटेबल फ्राईड राईस - Vegetable Fried Rice

Veg Fried Rice In English

वाढणी: २ ते ३ जणांसाठी
लागणारा वेळ: भाज्या चिरण्यास २० मिनीटे + भात तयार करायला २० मिनीटे

veg fried rice, indo-chinese fried rice recipe, how to make fried rice at home

साहित्य:
१ कप तांदूळ (बासमती)
४ कप वेजिटेबल स्टॉक
१ कप बारीक चिरलेली कोबी
पाउण कप पातळ कापलेली भोपळी मिरची
पाउण कप बारीक चिरलेला पाती कांदा + गार्निशिंगसाठी
अर्धा कप अगदी पातळ चिरलेले गाजर
१/४ कप बारीक चिरलेली फरसबी
दिड टिस्पून लसूण पेस्ट
१ टिस्पून आले पेस्ट
२ बारीक चिरलेल्या मिरच्या
२ टेस्पून सोयासॉस
१ टेस्पून व्हिनेगर
२ टिस्पून तेल
मीठ

कृती:
१) प्रथम वेजिटेबल स्टॉक बनवून घ्यावा.
२) ३ कप वेजिटेबल स्टॉकमध्ये १ कप तांदूळ घालून भात बाहेर शिजवून घ्यावा. शिजवताना थोडे मिठ घाला.(क्युबपासून बनवलेल्या स्टॉकमध्ये मीठ असते त्यामुळे चव बघुनच मीठ घालावे). भात पूर्ण न शिजवता किंचीत कच्चा ठेवावा. नंतर चाळणीत अलगदपणे निथळून ठेवावा. पाचएक मिनीटांनी एखाद्या ताटात किंवा परातीत मोकळा करून ठेवावा. हलक्या हाताने थोडे तेल लावावे. (टीप १)
३) कढईत २ चमचे तेल गरम करावे. गॅस हायवर ठेवावा. त्यात मिरची, आले-लसूण पेस्ट घालून फ्राय करावे. मिश्रण भातात घालावे.
४) तेल न घालता प्रत्येक चिरलेली भाजी (except पातीकांदा)अर्धा-अर्धा मिनीट गॅस मोठा ठेवूनच फ्राय करून घ्यावी. यातील भोपळी मिरची परतताना १ टेस्पून सोयासॉस आणि किंचीत मिठ घालावे. १/२ टेस्पून सोयासॉस घालून कोबी परतावी आणि १/२ टेस्पून सोयासॉस घालून गाजर परतावे. यामुळे भाज्यांना सोयासॉसचा फ्लेवर येतो आणि भातामध्ये सोयासॉस व्यवस्थित सर्वठिकाणी लागतो. इतर सर्व भाज्या नुसत्याच परताव्या. सर्वात शेवटी १०-१५ सेकंद पाती कांदा फ्राय करावा. सर्व भाज्या आणि भात एकत्र करावे.
कढईत हाय गॅसवर भात (भाज्या आणि आलेलसूण पेस्ट सहित), व्हिनेगर आणि लागल्यास मिठ घालावे. भात छानपैकी फ्राय करावा. भाताची चव बघून वाटल्यास भात परतताना १/२ टिस्पून सोयासॉस घालावा.

टीप:
१) जर फ्राईड राईस संध्याकाळी बनवायचा असेल तर शक्यतो भात सकाळीच वरीलप्रमाणे बनवून ठेवावा. भात शिजवून हवेवरती गार झाल्यावर ताटामध्येच ठेवावा व त्यावर अजून एक ताट ठेवून फ्रिजमध्ये ३-४ तास गार करावा. यामुळे भाताची शिते मोकळी राहतात आणि भात छान फडफडीत बनतो.
२) बर्‍याचवेळा सोयासॉसमध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असल्याने भाताची चव खारट होवू शकते. म्हणून शेवटी मिठ घालताना आधी भाताची चव पाहावी, गरज वाटल्यासच मिठ घालावे.

वेज मंचुरीयन बरोबर हा भात मस्त लागतो.


Labels:
Vegetable Fried Rice, Indo chinese food, spicy fried rice, chinese food, chinese recipe, vegetable fried rice recipe, veg fried rice recipe

Veg Fried Rice

Veg Fried Rice in Marathi

Serving: 2 to 3
Time: 20 minutes to cut vegetables + 20 minutes to saute vegetables and rice

veg fried rice, pineapple fried rice, veggie fried rice, chinese fried rice

Ingredients:
1 cup Basmati Rice
4 cup
Vegetable Stock
1 Cup thinly Sliced cabbage
¾ cup Thinly Sliced Bell Pepper (lengthwise)
¾ cup finely chopped green onion
½ cup thinly sliced carrot (lengthwise)
¼ cup thinly sliced French beans (slanting pieces)
1½ tsp Ginger paste
1½ tsp Garlic Paste
2 Green Chilies
2 tbsp Soy Sauce
1 tbsp Vinegar
2 Tsp Oil
Salt to taste

Method:
1) Here is a recipe for
vegetable stock.
2) In a deep pan, boil 4 cups of vegetable stock. Add 1 cup Basmati Rice. Do not Cover the pan. On medium high heat, let the rice half-cooked (Cook upto 90%) (If you have made vegetable stock by using “Vegetable stock cubes” then add very little salt as it already includes salt.). Drain the water and gently transfer rice to flat plate and let it cool down. Apply little oil very gently. Be very gentle, rice grains should not break. (Note 1)
3) Heat 2 tsp oil in a wok. Keep the heat on high. Add chopped green chilies, Ginger-Garlic Paste and sauté. Put this mixture to cooked rice.
4) Sauté each vegetable separately (except Green Onion) on high heat for approximately 30 seconds. Do not add oil. Add 1 tbsp Soy sauce and little salt while sautéing bell pepper.1/2 tbsp soy sauce while sauteing cabbage and 1/2 tbsp soy sauce while sautéing carrot. Do not add soy sauce to rest of the vegetables. All vegetables will get flavored with Soy sauce, this will make easy to spread soy sauce all over the rice. At last, sauté green onion only for 10-15 seconds. Mix all vegetables in the rice.
Heat the same wok and put rice (including vegetables and fried ginger garlic paste), vinegar. Fry on high heat. Add salt if needed. You can add little Soy sauce while frying the rice to enhance the taste.
Serve hot with veg Manchurian.

Note:
1) If you are going to make fried rice in the evening then cook rice in the morning. Do the same according to step 2. Then cover that plate with another plate (upside down). Refrigerate for 3 to 4 hours. It will make the rice cold and keep the grains separate. This will make fried rice fluffy and not soggy.

Labels:
Vegetable Fried Rice, Indo chinese food, spicy fried rice, chinese food, chinese recipe, vegetable fried rice recipe, veg fried rice recipe

Wednesday, November 28, 2007

वेज मंचुरीयन - Veg Manchurian

Veg Manchurian (English Version)

खाली दिलेली कृती "Tried & Tested" आहे. सुरुवातीचे २-३ प्रयत्न फसल्यावर यशस्वी झालेला प्रयोग :-).नक्की करून बघा आणि सांगा मंचुरीयन कसे झाले ते !!

veg manchurian recipe, manchurian recipe, vegetable manchurian, veggie manchurian, chinese recipe, chinese manchurian recipe
साहित्य:
:मंचुरीयन बॉलसाठी:
१ कप किसलेला कोबी
१/२ कप किसलेले गाजर
५-६ फरसबी अगदी बारीक चिरून
पाऊण कप पाती कांदयाच्या पाती बारीक चिरून
अर्धा कप बारीक चिरलेली भोपळी मिरची
३ टेस्पून कॉर्न स्टार्च
१ मिरची
मिठ
तळण्यासाठी तेल
:मंचुरीयन सॉससाठी:
२-३ हिरव्या मिरच्या
१/२ टेस्पून किसलेले आले
४-५ लसणीच्या पाकळ्या बारीक चिरून
१ टेस्पून कॉर्न स्टार्च
२ टिस्पून चमचे तेल
२ टेस्पून सोयासॉस
१ टेस्पून व्हिनेगर
१ टिस्पून साखर
१ ते दिड कप वेजिटेबल स्टॉक
मिठ

कृती:
१) सर्वात आधी मंचुरीयन बॉल्स बनवून घ्यावे. त्यासाठी सर्व चिरलेल्या भाज्या एकत्र कराव्यात. त्याला चवीप्रमाणे मिठ चोळावे, मिरची बारीक चिरून घालावी. नंतर त्यात कॉर्न स्टार्च घालावा. व्यवस्थित मिक्स करावे. मिश्रण घट्ट आणि चिकटसर झाले पाहिजे.
२) कढईत तेल गरम करावे. तेल व्यवस्थित तापले कि कालवलेल्या मिश्रणाचे सुपारीएवढे बोंडे तेलात सोडावे. चांगले ब्राऊन रंगाचे होईस्तोवर तळावे. बोंड्यांचा आकार लहानच ठेवावा नाहीतर आतून कच्चे राहण्याचा संभव असतो.
३) मंचुरीयन सॉससाठी वेजिटेबल स्टॉक वापरल्यास छान चव येते. मंचुरीयन सॉससाठी एखादे पसरट फ्राईंग पॅन वापरावे.
फ्राईंग पॅनमध्ये २ चमचे तेल गरम करावे. त्यात चिरलेली मिरची, चिरलेली लसूण-आले घालावे. १/२ मिनीट परतून थोडी साखर घालावी, मग सोयासॉस घालावा, लगेच १ कप वेजिटेबल स्टॉक घालावा. वेजिटेबल स्टॉकला उकळी येईस्तोवर १ चमचा कॉर्न स्टार्च अर्धी वाटी पाण्यात गुठळ्या न होता मिक्स करून ठेवावे. वेजिटेबल स्टॉकला उकळी आली कि कॉर्न स्टार्चचे पाणी एकदा ढवळून हळूहळू स्टॉकमध्ये घालावे. त्यामुळे मंचुरीयन सॉसला घट्टपणा येतो.
४) नंतर त्यात मीठ, व्हिनेगर घालून ढवळावे. चव बघून काही कमी असेल तर ते घालून सॉस तयार करावा. मंद आचेवर सॉसमध्ये तयार बॉल्स घालावे, निट मिक्स करावे. गार्निशिंगसाठी थोडा बारीक चिरलेला पाती कांदा, बारीक चिरलेली भोपळी मिरची आणि कोबी घालावी.

टीप:
१) मिश्रणात कॉर्न स्टार्च असल्याने तो हाताला चिकटतो, त्यासाठी तळताना बाजूला एका पसरट भांड्यात हात ओले करण्यासाठी पाणी ठेवावे, हात जरा ओले असले कि मिश्रण हाताला चिकटत नाही.
२) मंचुरीयन सॉस बनवताना दिलेल्या सिक्वेन्सप्रमाणेच गोष्टी घालाव्यात नाहीतर चव परफेक्ट होणार नाही.

Labels:
Manchurian Sauce, Veg Manchurian, Dry Machurian, Manchurian recipe, Indo Chinese recipe

Veg Manchurian

Veg Manchurian

Ingredients:
For Manchurian Balls
1 cup grated Cabbage
½ cup grated Carrot
5-6 finely sliced French beans
¾ cup Green Onion
½ cup Bell pepper, Chopped into very small cubes
3 tbsp Corn Starch
1 Green Chili
Salt to taste
Oil for deep-frying
For Manchurian Sauce
2-3 Green Chilies
½ tbsp Ginger Paste
4-5 Garlic Cloves, finely Chopped
1 tbsp Corn Starch
2 tsp Oil
2 tbsp Soya Sauce
1 tbsp Vinegar
1 tsp Sugar
1 to 1 ½ cup Vegetable Stock
Salt to taste

veg manchurian recipe, manchurian recipe, vegetable manchurian, veggie manchurian, chinese recipe, chinese manchurian recipe
Method:
1) First, we will make Manchurian Balls. In a mixing bowl put all the vegetables:
1 cup grated Cabbage
½ cup grated Carrot
5-6 finely sliced French beans
¾ cup Green Onion
½ cup Bell pepper, Chopped into very small cubes
Mix all the vegetables and rub little salt to all vegetables. Put Chopped green chili. Put 3 tbsp Cornstarch and mix well. Use 1 or 2 tsp water if needed. The mixture should be thick and sticky.
2) In a deep fryer, heat enough oil for deep-frying. With spoon or hand, drop teaspoonful of mixture in heated oil. Deep fry until it turns to brown color. If we drop little bigger amount of mixture, it will remain uncooked from inside.
3) Use vegetable stock for Manchurian Sauce, as it gives nice flavor. You can use water instead. Use a shallow saucepan to make this sauce.
4) Heat 2 tsp oil; add Chopped green chili, Chopped Garlic, Ginger paste and sauté for approximately 30 seconds. Add Sugar, Soy Sauce, and 1 ½ cup Vegetable Stock. Bring it to boil. Mix 1 tbsp Cornstarch to ¼-cup water, remove all lumps. Put this mixture to vegetable stock. It will give nice thickness to Manchurian Sauce. Add little more corn starch if needed.
5) Then add salt to taste, Vinegar and stir well. Taste the sauce, add if any ingredient required according to your taste.
6) On low flame, add Manchurian Balls into Manchurian sauce. Mix them well. Garnish with finely chopped Green Onion, thinly sliced Bell pepper and cabbage.

Note:
1) There is cornstarch in the Manchurian Balls mixture. If you are using your hand to drop the mixture in oil, keep little water in a bowl. Cornstarch used to stick to hands. Therefore, you can use water to remove stickiness.
2) While making Manchurian Sauce, make it sequentially. Otherwise, it could affect the taste.
Labels:
Manchurian Sauce, Veg Manchurian, Dry Machurian, Manchurian recipe, Indo Chinese recipe

Monday, November 26, 2007

गोडाचा शिरा - Godacha Shira

Godacha Shira

godacha shira, godacha sanja, rava recipe, semolina recipe, dessert recipe, indian dessert recipe, healthy food, diet food, food, target
साहित्य:
१ वाटी रवा
१ वाटी साखर
१ वाटी दूध
१ वाटी पाणी
३-४ चमचे तूप
१ लहान चमचा वेलचीपूड
काजू-बदामचे पातळ काप

कृती:
१) कढईत तूप गरम करावे. त्यात रवा मध्यम आचेवर गुलाबी रंगाचा होईस्तोवर भाजून घ्यावा.
२) रवा भाजत असतानाच दुसर्या गॅसवर दूध आणि पाणी एकत्र करून गरम करावे. रवा व्यवस्थित भाजला कि त्यात गरम केलेले दूध आणि पाणी घालावे. गुठळ्या न होवू देता ढवळावे. ढवळून ३-४ मिनीटे वाफ काढावी.
३) रवा चांगला शिजला कि त्यात साखर घालावी, वेलचीपूड घालावी, व्यवस्थित ढवळावे. मध्यम आचेवर वाफ काढावी. काजू-बदामाचे काप घालावे.

टीप:
१) साखरेचे प्रमाण आपल्या गरजेनुसार कमी किंवा जास्त घ्यावे.
२) शिर्‍यामध्ये आवडीप्रमाणे सुकामेवा घालता येतो. त्यामुळे शिरा अधिक रूचकर लागते. तसेच तुपाचे प्रमाण थोडे जास्त घेतल्यास शिरा अधिक चविष्ठ लागतो.

Labels:
Godacha Shira, Suji halwa, Sujika Halwa recipe, Recipe for Semolina Pudding, Sira recipe, Maharashtrian Recipe, Ravyacha god shira

Semolina Shira

Godacha Shira in Marathi

Serves: 2 to 3 persons
Time: 20 minutes

Ingredients:
1 cup Rava (Semolina)
1 cup Sugar
1 cup Milk
1 cup Water
3-4 tsp Pure Ghee
½ tsp Cardamom Powder
Thinly sliced pieces of Cashew-Almonds

godacha shira, godacha sanja, rava recipe, semolina recipe, dessert recipe, indian dessert recipe, healthy food, diet food, food, targetMethod:
1) In a nonstick pan, heat Ghee. Keep the heat on medium. Put 1 cup Semolina in the ghee and roast until color changes to light brown. You will sense nice aroma of roasted semolina.
2) At the same time, on other stovetop, boil milk and water together in a saucepan. Once semolina is done, pour boiled milk and water in it. Mix all very well. Remove all the lumps. Cover the pan with lid and let semolina cook for 3-4 minutes on medium heat.
3) Semolina will thicken after 2-3 minutes. Then add 1 cup Sugar, Cardamom powder. Give a nice stir and again cover with the lid for 4-5 minutes. Garnish with dry fruit pieces.


Labels:
Godacha Shira, Suji halwa, Sujika Halwa recipe, Recipe for Semolina Pudding, Sira recipe, Maharashtrian Recipe, Ravyacha god shira

Sunday, November 25, 2007

साबुदाणा वडा - Sabudana Vada

Sabudana Vada in English

साधारण १५ मध्यम वडे
वेळ: ३० मिनीटे (साबुदाणा भिजवण्याचा वेळ वगळून)

sabudana vada, upasache padarthसाहित्य:
१ कप साबुदाणे
२ मोठे बटाटे उकडून
५-६ तिखट हिरव्या मिरच्या
१/४ कप चिरलेली कोथिंबीर
१/२ टिस्पून जीरे
१/४ ते १/२ कप शेंगदाण्याचा कूट
१/२ लिंबाचा रस
चवीपुरते मीठ
वडे तळण्यासाठी तेल

कृती :
१) साबुदाणे पाण्यात भिजवावे. उरलेले पाणी काढून टाकावे. झाकण ठेवून ४ ते ५ तास भिजत ठेवावेत.
२) शिजलेले बटाटे नीट कुस्करून घ्यावे.
३) मिरच्या बारीक वाटून घ्याव्यात.
४) शेंगदाण्याचा कूट : शेंगदाणे भाजून त्याची साले काढावीत आणि मिक्सरवर भरडसर बारीक करावेत.
५) भिजवलेले साबुदाणे, बटाटे, मिरच्यांचे वाटण, जीरे, शेंगदाण्याचा कूट, कोथिंबीर, लिंबाचा रस आणि चवीपुरते मीठ घालून नीट मिक्स करावे.
६) भिजवलेल्या मिश्राणाचे छोटे गोळे तयार करावेत. कढईत तेल गरम करावे आणि मीडियम हाय गॅस वर गोल्डन ब्राउन तळावेत.

खवलेला नारळ, मिरची, आणि कोथिम्बीरच्या चटणीबरोबर वडे छान लागतात. चटणीच्या रेसिपीसाठी इथे क्लिक करा.

Labels:
Sabudana Vada, Sago Vada, sabudana wada

Florence Moll - Photography

Wednesday, November 21, 2007

टॅमरिंड राईस - Tamarind Rice

Tamarind Rice

imarli rice, tamarind rice, chinchecha bhat, imali bhat
साहित्य:
सव्वा कप वाटी तांदूळ
पाउण कप चिंचेचा कोळ
३-४ भरल्या सांडगी मिरच्या
२ लाल सुक्या मिरच्या
२ टिस्पून लाल तिखट
१ टेस्पून उडीद डाळ
पाव कप शेंगदाणे
फोडणीसाठी: २ चमचे तेल, १/४ टिस्पून मोहोरी, १/४ टिस्पून जिरे,१/४ टिस्पून हिंग, १/२ टिस्पून हळद, ३-४ कढीपत्ता पाने
मीठ

कृती:
१) सर्वप्रथम सव्वा वाटी तांदूळाचा फडफडीत भात शिजवून घ्यावा. भात थंड होवू द्यावा. भात थंड झाला कि त्याला चवीपुरते मिठ आणि लाल तिखट लावून मिक्स करावे.
२) कढईत तेल गरम करावे, मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद कढीपत्ता घालावी. लाल मिरच्यांचे तुकडे करून घालाव्या. सांडगी मिरच्या घालून ढवळावे. शेंगदाणे आणि उडीद डाळ घालून परतावे. उडीद डाळ गोल्डन ब्राउन झाली कि चिंचेचा कोळ घालावा. १५-२० सेकंदाने भात घालून ढवळावे. २ मिनीटे वाफ काढावी.

Labels:
Tamarind Rice, South Indian Rice, Indian Spicy Rice, Tamarind Rice recipe, Chinchecha bhat, Imali Rice, Imli Rice

Tamarind Rice

Tamarind Rice

Ingredients:
1 ¼ cup Rice
¾ cup Tamarind Pulp
3-4 Sandagi Mirchya (Dried Stuffed chilies)
2 Dry Red Chilies
2 tsp Red Chili Powder
1 tbsp Urad Dal
¼ cup Peanuts
For Tempering: 2 tbsp Oil, ¼ tsp Mustard Seeds, ¼ tsp Cumin Seeds, 1/4 tsp Asafoetida Powder, ½ tsp Turmeric Powder, 3-4 Curry Leaves
Salt to taste

imarli rice, tamarind rice, chinchecha bhat, imali bhat
Method:
1) Cook rice by adding double amount of water than rice (2 ½ cup). Rice should not be sticky. Let the rice cool down. Sprinkle salt to taste and red chili powder to the rice and mix gently.
2) In a wok, heat 2 tbsp oil. Temper with Mustard Seeds, Cumin Seeds, Asafoetida Powder, Turmeric Powder, Curry leaves. Add broken Red Chilies, Sandagi Mirchi, and Urad dal. Stir untill urad dal becomes golden brown. Then add Tamarind Pulp. Stir nicely. After 15-20 seconds, add cooked rice and mix well. Cover with lid and let it cook for 2-3 minutes on medium heat.

Labels:
Tamarind Rice, South Indian Rice, Indian Spicy Rice, Tamarind Rice recipe, Chinchecha bhat, Imali Rice, Imli Rice

Archie FlorCruz - Photography

Monday, November 19, 2007

बटाटा वडा पाव- Batata Wada pav

Batata Vada in English

वेळ: ३५ ते ४० मिनीटे
नग: १२ ते १४ वडे

batata wada, batata vada, vada pav, wada pavसाहित्य:
वडापाव करायचा असल्यास लादीपाव
४ शिजवलेले मोठे बटाटे
४ ते ५ हिरव्या मिरच्या
वडे तळण्यासाठी तेल
१ टिस्पून चमचा उडीद डाळ
४-५ लसणींची पेस्ट
१ इंच आले पेस्ट
३-४ कढीपत्ता पाने
२ टेस्पून कोथिंबीर
१ टेस्पून लिंबाचा रस
फोडणीसाठी: २ टिस्पून तेल, १/४ टिस्पून मोहोरी, १/४ टिस्पून जिरे, चिमूटभर हिंग, १/४ टिस्पून हळद
चवीपुरते मीठ
आवरणासाठी
१ कप चणा पिठ, ३/४ ते १ कप पाणी, १/२ टिस्पून हळद, चवीपुरते मीठ, चिमूटभर खायचा सोडा

कृती:
१) शिजवलेले बटाटे व्यवस्थित कुस्करून घ्यावे. किसणीवर किसू नये एकदम लगदा पण चांगला लागत नाही. तसेच खुप गुठळ्याही ठेवून नये. (नोट ३)
२) कढईत २ चमचे तेल गरम करावे. मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, कढीपत्ता, मिरच्या आणि नंतर आले-लसूण पेस्ट घालावी. थोडे परतून त्यात उडीद डाळ घालावी. उडीद डाळ गोल्डन ब्राउन झाली कि त्यात कुस्करलेला बटाटा घालून परतावे. चवीपुरते मीठ घालावे. मीठ आणि फोडणीचे तेल बटाट्याला व्यवस्थित लागेल असे कालथ्याने मिक्स करावे. लिंबूरस घालावा. तयार भाजीचे २ इंच इतपत गोळे करावे.
३) भाजी तयार झाली कि आवरणासाठी चणा पिठ पाण्यात भिजवावे. अर्धा चमचा हळद, सोडा आणि चवीपुरते मिठ घालावे. पिठ अगदी पातळ किंवा अगदी घट्ट भिजवू नये.
४) कढईत तेल गरम करावे. तळताना वडा तेलात पुर्ण बुडेल इतपत तेल कढईत घालावे. तेल व्यवस्थित तापू द्यावे. भिजवलेल्या पिठाचा एक थेंब तेलात टाकावा. जर तो टाकल्या टाकल्या वर आला तर तेल तापले आहे असे समजावे. तेल तापले कि गॅस मिडीयम हायवर ठेवावा.
४) भिजवलेल्या पिठात तयार भाजीचा एक गोळा बुडवून तेलात सोडावा. असे तिन चार वडे (किंवा तळताना कढईत सुटसुटीत मावतील एवढे) गोल्डन ब्राउन होईस्तोवर तळावेत.
कोथिंबीर मिरचीच्या हिरव्या चटणीबरोबर किंवा लसणीच्या तिखटाबरोबर गरमागरम खावेत.

टीप:
१) पावामध्ये चटणी आणि वडा घालून वडा पावही खाऊ शकतो.
२) वड्यातील भाजीचा तिखटपणासाठी आवडीनुसार मिरचीचा ठेचा वापरावा.
३) रेड पोटॅटो वडे बनवायला वापरू नये. वड्याचे सारण चिकट होते. रसेट पोटॅटो चालतील.

Labels:
Batata Wada, Batata Vada, Potato Vada, Maharashtrian Batata wada, Mumbai Vada Pav, Vada Pav recipe, Aloo Bonda Recipe

Batata Wada - Spicy Potato Dumplings

Batata Wada in Marathi

batata wada, batata vada, vada pav, wada pavIngredients:
Indian Pavbhaji Buns (Ladi pav)
4 big Potatoes, Boiled and Peeled
4 to 5 Green chilies
1 tsp Urad dal

5-6 Garlic Cloves, paste
1 tsp Ginger paste
5-6 curry leaves
1 tbsp lemon juice
2 tbsp Cilantro, finely chopped

For Tempering: 2 tsp Oil, ¼ tsp Mustard Seeds, ¼ tsp Cumin Seeds, Pinch of Asafoetida, ½ tsp Turmeric Powder
Salt to taste

Oil for deep-frying
For batter

1 cup Besan (Chickpea Flour)
3/4 to 1 cup water
½ tsp Turmeric Powder
Salt to taste
Pinch of Baking soda

Method:
1) Mash boiled potatoes, do not make pasty. Grating is also make potatoes pasty. Also do not keep big chunks. You should taste little chunks and little smooth potato at the same time.
2) In a wok, heat 2 tsp oil. Prepare tempering. Add mustard Seeds, Cumin Seeds, Asafoetida, Turmeric Powder, Curry Leaves, Chili paste, Ginger-garlic Paste. Sauté for 10 seconds and add Urad Dal. Let the Urad Dal become Golden brown; then add mashed Potatoes. Add lemon juice and salt to taste. Mix. Let it cool down. Mash with hands and make 1½-inch balls.
3) Take basen in a mixing bowl. Add ½ tsp Turmeric Powder and salt to taste. Add water and make medium consistency batter. Add pinch of baking soda and whisk.
4) Heat enough oil in a wok for deep-frying. Put one potato mixture ball into Besan Batter. Potato mixture ball should be coated completely with Besan Batter. Now drop it into hot oil and deep fry until it turns to golden brown. Put two to three balls at a time.
Serve hot with Cilantro Chutney or Spicy Garlic Chutney.

Note:
1) Vada Pav (Indian Burger) is very popular Snack in India. Spread Green chutney inside the bun, place 1 vada and your Vada Pav is ready.
2) Taste stuffing before deep frying. If you feel add little green chili paste to increase the heat.
3) Do not use red potatoes, they become very sticky after boiling. Russet potatoes work well.

Labels:
Batata Wada, Batata Vada, Potato Vada, Maharashtrian Batata wada, Mumbai Vada Pav, Vada Pav recipe, Aloo Bonda Recipe

Friday, November 16, 2007

छोले - Chhole

Chole in English

Chole, kabuli chana, white chickpeas recip, chole recipe, Chhole recipeसाहित्य:
१ कप पांढरे काबुली चणे (White Chickpeas)
१ कप बारीक चिरलेला कांदा
अडीच कप बारीक चिरलेला टोमॅटो
दिड टिस्पून छोले मसाला
फोडणीसाठी: १/२ टिस्पून जिरे,१/४ टिस्पून हळद, २ टिस्पून लाल तिखट
१ टिस्पून आले पेस्ट
३ लसूण पाकळ्यांची पेस्ट
१ टिस्पून आमचूर पावडर
१ टिस्पून धणेपूड
२-३ टिस्पून तेल
कोथिंबीर
लिंबू
मीठ

कृती :
१) चणे ९-१० तास भिजत घालावे. नंतर कूकरमध्ये ४ शिट्या करून चणे शिजवून घ्यावे, शिजवताना पाण्यात थोडे मिठ घालावे. चणे मऊसर शिजवावे. अगदी जास्त शिट्ट्या केल्या तर चणे फुटतात. त्यामुळे प्रत्येकाने घरातील कूकरचा अंदाज घेउन चणे शिजवावेत.
२) कांदा आणि टोमॅटो अगदी बारीक चिरावेत.
३) चणे शिजले कि कढईत २-३ टिस्पून तेल गरम करावे. जिरे, हळद, लाल तिखट घालून फोडणी करावी, आले-लसूण पेस्ट घालून परतावे, कांदा परतावा. कांदा परतला कि त्यात टोमॅटो घालावा. थोडी धणेपूड घालावी. मंद आचेवर झाकण ठेवून शिजू द्यावे.
४) टोमॅटो अगदी नरम झाला कि शिजलेले चणे घालावेत, चवीपुरते मीठ घालावे म्हणजे चणे शिजताना मीठ आत मुरते. आवश्यक तेवढे पाणी घालावे. मध्यम आचेवर झाकण ठेवून वाफ काढावी.
५) २-३ मिनीटांनी छोले मसाला आणि आमचूर पावडर घालून ढवळावे. जर मीठ किंवा तिखट कमी वाटत असेल तर वरून घालावे. थोडावेळ मंद आचेवर उकळू द्यावे.
खासकरून छोले आणि भटुरे यांचे काँबिनेशन मस्तच लागते. तसेच छोले पाव किंवा पोळीबरोबरही खायला छान लागतात.

Labels:
Chole Recipe,Punjabi Chole Recipe, Punjabi Recipe, Chole Bhature Recipe, North Indian Food, Chole, Chhole, Punjabi Chole Reicpe, Spicy Chole Recipe, Chhole bhature, cholle bhature recipe

Chole

Chhole in Marathi

Probably, the most popular party food of India.
From the small time marriages to five star parties, this north dish earns a spot on the menu, simply because of its popularity. No wonder, googling ‘chole recipe” returns more than 78,000 matches 
Here is how I make it at home..


Chole, kabuli chana, white chickpeas recip, chole recipe, Chhole recipeIngredients:
1 cup White Chickpeas
1 cup finely chopped Onion
2 1/2 cup finely chopped Tomatoes
2 tbsp Chhole Masala
For Tempering: 1/2 tsp Cumin seeds, 1/2 tsp Turmeric Powder, 2 tsp Red Chili Powder
1 tsp Ginger Paste
3 Garlic Cloves paste
1 tsp Dry Mango Powder
1 tsp Corriander Powder
2-3 tsp Oil
Lime Juice
salt to taste
Chopped Cilantro for garnishing

Method:
1) Soak Chickpeas for 9 to 10 hours or overnight in water. Then Pressure cook upto 4-5 wistles or until becomes tender. Put some salt while pressure cooking. If chickpeas get overcooked chhole won’t taste good. So cook it accordingly.
2) Chop Onion and Tomatoes finely.
3) Once the chickpeas are cooked properly put a wok on medium high heat. splutter cuminseeds, then add turmeric powder, red chili powder, ginger-garlic paste. Sauté for few seconds. Then add onion and salt. Turn the heat on medium.. Once the onion is done add chopped tomatoes an sauté. Add Coriander powder. Now turn the heat on low and cook tomatoes for few minutes.
4) Once tomatoes become soft and tender then add cooked chickpeas and salt if needed. Add little water, Chhole Masala and Amchoor Powder. Cover the pan with lid. Cook it for few minutes.
5)Serve it with bhature, puri or chapatti with sliced onion and lemon wedge by the side.

Thursday, November 15, 2007

Wednesday, November 14, 2007

समोसा पफ - Samosa Puff

Samosa Puff In English

ही पाककृती खासकरून अमेरीकेतील समोसाप्रेमींसाठी आहे, Pillsbury चे रेफ्रिजरेटेड क्रेसेंट रोल्स कुठल्याही सुपरमार्केटमध्ये उपलब्ध असतात. क्रेसेंट रोल्स भारतात कुठे मिळतील याबद्दल मला फारशी कल्पना नाही.

samosa crescent rolls, samosa puff, crescent puff, masala puff
साहित्य:
रेफ्रिजरेटेड क्रेसेंट रोल्स (Crescent Rolls)
(कुठल्याही सूपर मार्केटमध्ये रेफ्रिजरेटेड सेक्शनमध्ये मिळते.)
स्टफिंगसाठी:
२ शिजवलेले बटाटे
१ वाटी शिजवलेले हिरवे वाटाणे
३-४ हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून
१ चमचा गरम मसाला
१ लहान चमचा आमचूर पावडर
१ चमचा धनेपूड
१ चमचा बडीशेप
१-२ चमचे तेल
फोडेणीसाठी मोहोरी, जिरे, हळद, कढीपत्ता
मीठकृती:
आपण समोसे बनवताना जसे सारण बनवतो तसेच सारण बनवायचे आहे.
१) बटाटे सोलून व्यवस्थित कुस्करून घ्यायचे.
२) कढईत २ चमचे तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, जिरे, हळद, कढीपत्ता, बडीशेप, मिरच्या घालाव्यात. वाटाणे घालून एक-दोन मिनीटे परतावे.
३) कुस्करलेले बटाटे घालावेत. गरम मसाला, धणेपूड, आमचूर पावडर आणि मिठ घालावे, व्यवस्थित मिक्स करावे.
४) क्रेसेंट रोल्सच्या "pipe shaped" पॅकमध्ये ८ त्रिकोणी चकत्या असतात. त्या अलगदपणे सेपरेट कराव्यात. त्यातील लहान बाजूवर १ ते दिड चमचा सारण ठेवावे. रोल करावा. चित्रात दाखवल्याप्रमाणे.
५) ओव्हन ३७० F वर प्रिहीट करावे. तयार केलेले रोल्स १५ -१८ मिनीटे बेक करावे.

टीप:
१) आपण आपल्या आवडीचे स्टफिंग बनवून व्हरायटी पफ बनवू शकतो.
२) तिखटपणा जास्त हवा असेल तर मिरचीचा ठेचा वापरावा.

Labels:
Samosa Puff, Samosa stuffing recipe, samosa recipe, spicy samosa recipe

Samosa Puff

Samosa Puff in Marathi

samosa crescent rolls, samosa puff, crescent puff, masala puff

Ingredients:
Refrigerated Crescent Rolls
For stuffing:
2 boiled potatoes
1 cup cooked Green peas
3-4 hot green chilies
1 tbsp Garam Masala
1 tsp Amchoor Powder
1 tsp Coriander Powder
1 tsp Fennel Seeds
1-2 tbsp Oil
For Tempering: ¼ tsp Mustard Seeds, ¼ tsp Cumin Seeds, ¼ tsp Turmeric Powder
4-5 Curry Leaves
Salt to taste

Pillsbury Crescent Roll, Samosa Puff, Puff Pastry, Spicy Pastry recipe, Stuffed roll

Method:
1) Peel and mash the potatoes.
2) In a nonstick pan, heat 2 tbsp oil. Temper with Mustard seeds, Cumin seeds, Turmeric Powder and curry leaves. Add Fennel Seeds and chopped green chilies. Put steamed Peas. Stir for 1 minute.
3) Then put mashed potatoes, Garam Masala, Coriander Powder, Amchoor Powder and salt. Mix very well.
4) Generally, there are eight triangles of dough. Separate each triangle gently. Put 1 tbsp of stuffing on the smaller side of the triangle and make rolls.
5) Preheat oven to 370 degrees F. Bake the rolls 15 to 18 minutes.
Serve hot with Tamarind Chutney or Green Chutney.

Note:
1) You can prepare any stuffing of your choice.
2) Add Chili paste for more hotness in stuffing.

Labels:
Samosa Puff, Samosa stuffing recipe, samosa recipe, spicy samosa recipe

Travis Dove - Photography

Tuesday, November 13, 2007

Graphic Design & Photography Links Roundup

Jay Patel - Photography

Lyndon Wade - Photography

Ashley Cameron - Photography

Starbucks - Photography

Photo © George - www.jargonhunter.com/images/daily

Technorati Tags: , , , ,

Powered by ScribeFire.

Sunday, November 11, 2007

अचारी वांगे - Achari Vange

Achari Vange (English Version)

वांग्याचे आपण बर्याचदा ठराविकच पदार्थ करतो. त्यापेक्षा थोडी वेगळी, चविष्ठ आणि करायलाही सोपी अशी ही कृती..

vange recipe, baingan recipe, eggplant recipe, eggplant curry, vangyachi bhaji
साहित्य:
२ ते अडीच वाट्या वांग्याच्या फोडी
२-३ चमचे आंब्याचे लोणचे
१ लहान कांदा बारीक उभा चिरून
३-४ चमचे शेंगदाण्याचा कूट
१ चमचा धणेपूड
१ चमचा जिरेपूड
फोडणीसाठी २ चमचे तेल, मोहोरी, जीरे, हिंग, हळद
१ चमचा लाल तिखट
कढीपत्ता
१ चमचा उडीद डाळ
बडीशेप
२ चमचे काजूचे तुकडे
मीठ
कोथिंबीर

कृती:
१) वांग्याच्या फोडींना आधी लोणचे, धणेपूड, जिरेपूड लावून घ्यावे.
२) कढईत तेल गरम करून त्यात मोहोरी, जिरे, हिंग, हळद, तिखट, कढीपत्ता, थोडी बडीशेप घालून फोडणी करावी. काजूचे तुकडे, उडीद डाळ घालावी. उडीद डाळ गोल्डन ब्राऊन झाली कि कांदा घालावा.
३) कांदा परतला कि त्यात धणे-जिरेपूड आणि लोणचे लावलेल्या वांग्याच्या फोडी घालाव्यात. शेंगदाण्याचा कूट घालावा. वांग्याच्या फोडी थोड्या परतल्या कि वरती झाकण ठेवून मध्यम आचेवर वाफ काढावी. चव बघूनच मिठ घालावे कारण लोणच्यात भरपूर मीठ असतेच. चिरलेली कोथिंबीर घालावी.

टीप:
१) फोडी खुप जास्त मऊ करू नयेत, नाहीतर त्याची चव फार चांगली लागत नाही.

Labels:
Eggplant Recipe, Indian Brinjal Recipe, spicy Eggplant recipe, Fried eggplant.

Achari vange - spicy Eggplant with Pickle

Achari Vange

Ingredients:
1 to 1½ cup Eggplant cubes
2-3 tbsp Mango Pickle
1 medium Onion, thinly sliced
3 tbsp roasted Peanuts Powder
1 tsp Coriander Powder
1 tsp Cumin seeds
For Tempering: 2 tbsp oil, ¼ tsp Mustard Seeds, ¼ tsp Cumin Seeds, ¼ tsp Asafetida Powder, ½ tsp Turmeric Powder, 1 tsp Red Chili Powder
3-4 Curry Leaves
1 tsp Urad Dal
½ tsp Fennel Seeds
2 tsp Cashew Nuts
Salt to taste
1 tbsp finely chopped Cilantro

vange recipe, baingan recipe, eggplant recipe, eggplant curry, vangyachi bhaji
Method:
1) In a mixing bowl, add Mango Pickle, Coriander Powder, Cumin Powder. Mix and add Eggplant cubes. Rub the mixture to eggplant cubes.
2) Heat 2 tbsp oil in a wok. Temper with Mustard Seeds, Cumin Seeds, Asafetida Powder, red chili powder, Curry leaves, and Fennel seeds. Add Cashew Nuts and Urad Dal. Stir until Urad Dal turns golden brown. Add onion and sauté till it becomes translucent.
3) Then add coated Eggplant cubes and sauté. Add peanuts powder. Stir well, cover wok with lid and let Eggplant cook. Do not add salt. There is lot of salt in Mango Pickle, So taste cooked Eggplant cubes, then add salt only if needed. Sprinkle chopped Cilantro for Garnishing.
Serve hot with Chapati.

Note:
1) Do not overcook Eggplant. If it becomes mushy, it will not taste good.

Labels:
Eggplant Recipe, Indian Brinjal Recipe, spicy Eggplant recipe, Fried eggplant.

Kate Orne - Photography

Julia Fullerton-batten - Photography

Federico Bebber - Photography

Wednesday, November 7, 2007

काकडीचा केक - Kakadicha Cake

Kakadicha Cake

हा काकडीचा केक बराचसा तवसळी नावाच्या कोकणी पदार्थासारखा आहे. सणासुदीला गोडधोड म्हणून काकडीचा केक नक्की करून पाहा.

cucumber cake, kakadi cake, kakadi recipe

साहित्य:
२ वाट्या काकडीचा किस
१ वाटी रवा
१ वाटी गूळ
४ टेस्पून बटर
१ चमचा तूप
१ लहान चमचा वेलची पूड
बदामाचे काप

कृती:
१) काकडी सोलून किसून घ्यावी. दोन्ही हाताने दाबून त्यातले पाणी काढून टाकावे.
२) रवा तूपावर भाजून घ्यावा. मध्यम आचेवर कढईत बटर घालावे. त्यात रवा, गूळ आणि काकडीचा किस घालून ढवळत राहावे. ५-१० मिनीटांत रवा, गूळ, काकडीचा किस यांचे मिश्रण मिळून येते. त्यात वेलची पूड घालून ढवळावे.
३) ओव्हन ३७५ F ला प्रिहिट करावे. बेकिंग ट्रे मध्ये तूपाचा हात लावावा. त्यात तयार मिश्रणाचा १ इंचाचा थर करावा. त्यावर बदामाचे काप घालावे. १५-१८ मिनीटे बेक करावे. केकच्या कडा थोड्या गोल्डन ब्राऊन झाल्या कि केक तयार झाला असे समजावे.
४) केक ट्रेमधून काढावा सुरीने चौकोनी वड्या कराव्यात.

टीप:
१) हा केक गरम खायला जास्त छान लागतो. त्यामुळे जर थोडा उरलाच तर खाताना मायक्रोवेवमध्ये गरम करून खावा.
२) केक बेक केल्यावर थोडे नारळाचे दूध घालावे छान टेस्ट येते.

Labels:
Eggless Cake, Cucumber Cake, Homemade Cake, Cake recipe, Cucumber Semolina Cake, Semolina Cake

Cucumber cake

Cucumber cake

Ingredients:
2 cups peeled and grated cucumber (Method step 1)
1 cup Semolina
1 cup Jaggery
4 to 5 tbsp unsalted Butter
1 tbsp Pure Ghee
1 tsp Cardamom Powder
1 tbsp Almond pieces

cucumber cake, kakadi cake, kakadi recipe, food, Tavasali, Tavsali, Desi Khana, Khana khajana, sweets
Method:
1) Peel and grate Cucumber. Squeeze shredded cucumber and remove all the water. We need 2 cups of squeezed cucumber.
2) In a nonstick pan, add 1 tbsp Ghee and Semolina. Fry until color changes to light golden. Temporarily, transfer Semolina to other plate.
3) Add 4-5 tbsp butter to the nonstick pan. Let it melt. Once butter melted; add semolina, Jaggery, and shredded Cucumber. Keep stirring for 5-10 minutes. After 5-10 minutes, the mixture will thicken. Add Cardamom Powder once mixture becomes thick.
4) Preheat Oven to 375 Degrees F. Grease baking pan (Cake pan or bakeware Pie pan) with Ghee. Pour the mixture. Spread evenly and make 1-inch layer. Sprinkle Almond pieces. Bake for 15-18 minutes or until edges become light brown.
5) Remove from oven. Cut into squares.

Note:
1) It tastes great when it is warm. So if there is leftover cake. Heat it for few seconds in microwave while serving.
2) After baking, pour little Fresh Coconut milk over the cake to enhance the taste.

Labels:
Egg less Cake, Cucumber Cake, Homemade Cake, Cake recipe, Cucumber Semolina Cake, Semolina Cake

Pani for Panipuri

Pani for Panipuri in Marathi

Related Recipes:

Puris for Panipuri / Golgappa

Stuffing For Pani Puri

Pani for Panipuri 1

Ingredients:
1/2 cup Tamarind
4-5 tbsp grated Jaggery
10 Dates
Black Salt to taste
6 to 7 Green Chilies
1/4 cup Cilantro, finely chopped
2 tsp Cumin Powder
1 tsp Coriander Powder
Salt to taste
Method:
1) Soak Tamarind in a cup of hot water for 4 hours. Squeese and make tamarind juice. Soak dates into water for 4-5 hours. Remove seeds and blend to fine paste.
2) Grind Green Chilies and Cilantro together to fine paste.
3) Take 3 to 4 cups of water. Add tamarind juice, Dates paste, black salt, Chili-cilantro paste, Cumin and Coriander powder, salt to taste. Mix all together. Refrigerate for an hour before serving.

Pani for Panipuri 2

Ingredients:
Tangy water
1/2 cup Tamarind
1/2 tsp grated Ginger
8 to 10 Mint leaves
Red chili Powder OR Green chili paste to taste
1 tsp Chat Masala
Black salt to taste
salt to taste
Sweet Chutney
1/4 cup grated Jaggery
10 to 12 Dates
Method:
1) Soak Tamarind in a cup of hot water for 4 hours. Squeeze and make tamarind juice. Add 3 to 4 cups of water as per requirement. Then add red Chili Powder, Chat Masala, Ginger, Black salt and normal salt to taste.
2) Add jaggery to 1/4 cup water and crush well. Wait till it dissolves in water completely. Soak dates into water for 4-5 hours. Once they become squishy, Remove seeds and blend to fine paste without adding water.
3) While eating panipuri, First add filling, then Sweet chutney and then Tangy Water.

Pani for Panipuri 3

Sweet and Sour Chutney
Ingredients:
1/4 cup Tamarind (deseeded)
5 to 6 tbsp dates paste (Tip 1)
1/2 cup grated jaggery
Approx 2 cups water (Tip 3)
1 tsp Cumin powder
1 tsp Coriander powder
1/4 tsp salt
Method:
1) Soak 1/4 cup tamarind in 1 cup very hot water and cover for 15 minutes. Blend it into a blender. Strain and get a nice pulp out of tamarind.
2) Add dates paste to tamarind pulp. Also add jaggery, cumin powder, coriander powder and little salt. Mix well or put into blender to blend sweet chutney nicely.
Tips:
1) I used readymade mashed dates. It is also called baking dates and are generally available in rectangular packet. The main advantage of these dates is they are in paste form which doesn't require soaking.
If you want to use normal dates, use 12 to 15 dates. Deseed them and soak into 1/2 cup warm water for 15 minutes and puree.
2) Adjust the amount of jaggery to your taste.
3) Some people like to use thick chutney in panipuri. Some may like thin consistency. Adjust the amount of water according to your preference.

Spicy Water using readymad Panipuri Masala
Ingredients:
2 tbsp Pani puri Masala
1/2 cup Cilantro
12 to 15 Mint leaves
5 to 6 green chilies
800 ml cold water (3 to 4 cups)
Additional salt to taste
1/2 tsp Rock salt (Optional)
1/2 tsp Amchoor Powder (Optional)
Method:
1) Grind cilantro, mint leaves and green chilies together. Add it to cold water. Stir nicely.
2) Add pani puri masala, amchoor powder and salt in the water. Stir nicely and refrigerate for an hour before serving.
Tips:
1) Pani puri masala contains rock salt and amchoor powder. However, if you add little extra of both, it brings out the flavor more.
2) To make it less spicy, reduce the quantity of green chilies.

Tuesday, November 6, 2007

House with a view

© Erich Spiegelhalter/Agentur Focus

The famous granite rock of "rose" in the Brittany coast, in the light of the sun is deeply dyed red

Technorati Tags: , , ,

Powered by ScribeFire.

Monday, November 5, 2007

मूगाची डाळ - Moogachi dal

Moogachi dal

हि आंध्र पद्घतीची एक डाळ आहे. करायला सोपी आणि चवीला मस्तच !!

moong dal recipe, moog dal, moong pappu recipe
साहित्य:
१/२ कप पिवळी मूग डाळ
१ लहान कांदा
१ लहान टोमॅटो
२-३ हिरव्या मिरच्या
१ लाल सुकी मिरची
१ चमचा मद्रास करी मसाला / गरम मसाला
लिंबाचा रस / चिंच
फोडणीसाठी १ टेस्पून तेल, ३-४ कढीपत्ता, १/४ टिस्पून मोहोरी, १/४ टिस्पून जीरे, १/४ टिस्पून हिंग, १/२ टिस्पून हळद.
मिठ
कोथिंबीर

कृती:
१) कांदा टोमॅटोचे मोठ्या चौकोनी फोडी करून घ्याव्यात. कूकरमध्ये मूगाच्या डाळीत कांदा-टोमॅटोच्या फोडी घालून डाळ शिजवून घ्यावी. कांदा-टोमॅटो डाळीबरोबर शिजवल्याने छान स्वाद येतो.
२) डाळ शिजली कि रवीने एकजीव करून घ्यावी. कढईत १ चमचा तेल गरम करावे. त्यात मोहोरी, जीरे, हिंग, हळद, कढीपत्ता, मिरच्या घालून फोडणी करावी. त्यात शिजलेली मूग डाळ घालावी. हि डाळ घट्टसरच चांगली लागते त्यामुळे आवश्यक तेवढेच पाणी घालावे.
३) एक उकळी आली कि त्यात मसाला घालावा. लिंबाचा रस/ चिंचेचा कोळ आणि चवीपुरते मीठ घालावे, कोथिंबीर घालावी. गरम गरम तूप-भाताबरोबर हि डाळ मस्त लागते.

टीप:
१) जर लसणीची चव आवडत असेल तर फोडणीत लसूण बारीक चिरून घालावी.
२) चिंचेपेक्षा लिंबाचा स्वाद जास्त चांगला लागतो.

Labels:
Moong Dal recipe, Moog dal recipe, Moogachi Dal, South Indian Dal

Moong Daal Curry

Moong Daal Curry


Ingredients:
½ cup Yellow Moong Dal
1 medium Onion
1 medium Tomato
2-3 Green chilies
1 dry Red Chili
1 tbsp Madras Curry Masala or Garam Masala
1 tbsp Lemon Juice OR 1 tbsp Tamarind Pulp
For Tempering: 1 tbsp Oil, 3-4 Curry Leaves, ¼ tsp Mustard Seeds, ¼ tsp Cumin Seeds, ¼ tsp Asafetida Powder, ½ tsp Turmeric Powder
Salt to taste
1 tbsp Chopped Cilantro, for garnishing.

moong dal recipe, moog dal, moong pappu recipe

Method:
1) Cut Onion and Tomato into cubes. Pressure-cook Moong dal with Onion-Tomato cubes to 3 whistles.
2) Once Dal is ready, mash it with masher. In a nonstick pan, heat 1 tbsp oil. Temper with Mustard Seeds, Cumin Seeds, Asafoetida Powder, Turmeric powder, Curry Leaves and both chilies (Red & Green). Pour mashed Moong Dal. Add very little water. Consistency should be medium.
3) Bring it to boil, and then add Madras Curry Masala, Lemon juice and salt to taste. Sprinkle little Cilantro for garnishing.
Serve hot with white rice. Pour spoonful pure Ghee over rice….yummm

Note:
1) If you want Garlic flavor in dal, put 2-3 crushed garlic cloves with tempering ingredients.
2) Use Lemon juice instead of using tamarind. It makes lot of difference in taste.

Labels:
Moong Dal recipe, Moog dal recipe, Moogachi Dal, South Indian Dal