Monday, August 31, 2009

August 2009 Recipes

August 2009 Recipes

Ganpati Special

नारळाच्या पोळ्या - Coconut Roti

तळलेले मोदक - Fried Modak

खिरापत - Khirapat

One Bowl Meal

पास्ता सॉस - Pasta Sauce

पास्ता - Pasta

दही पोहे - Dahi Pohe

लेमन राईस - Lemon Rice

Snacks

मूग पॅटीस - Mung Patties

August 2008 Recipes

तवा पुलाव - Tawa Pulao

रशियन सलाड - Russian Salad

ब्रेड रोल - Bread Roll

शॉर्ट ब्रेड (नान खटाई) - Short Bread

August 2007 Recipes

मिक्स बेक्ड वेजिटेबल्स - Mix baked Vegetable

शेजवान फ्राईड राईस - Schezwan Fried Rice

इडली
- Idli


Recipe Tip of the month August 2009
One anonymous reader said:
मी मागे पनीर कोफ्ता करी बनवली होती, तेव्हा केलेले सारण छान वाटले, मी त्याबद्दल तुम्हाला लिहिले होते.
२ दिवसापूर्वी मी पुन्हा हे सारण बनवून (काजू अन मनूका न घालता : लाटले जावे म्हणून) त्याचे कोफ्त्याऐवजी पराठे केले. ते पनीर पराठे खूपच छान लागले.
एरवी पटेल मधे मिळतात अगदी तसेच चवीला झाले होते.
तुम्हास सांगावेसे वाटले म्हणून लिहिले.

I read the other paratha's but couldn't find Only Panner Paratha, so just thought of using your kofta recipe.

Thursday, August 27, 2009

Coconut Roti

Coconut Roti in Marathi

Yield: 5 to 6 medium Rotis
Time: 30 Minutes (After stuffing is ready)

Naralachya Polya, naral poli, coconut jaggery rotiIngredients:
1 and 1/2 cup fresh coconut, shredded
3/4 cup Jaggery, grated
1/2 tsp Cardamom powder
1/4 cup Wheat flour
1/4 cup All purpose flour
pinch of salt
1 tsp Oil

Method:
1) Mix coconut and jaggery, cook over medium heat until thickens (for 10 to 15 minutes), stir occasionally. Let the mixture cool to room temperature, then transfer it to a container with lid and refrigerate for 2 to 3 hours. (Tip 1)
2) Mix Maida and Wheat flour in a mixing bowl. Heat 2 tsp oil. Make it very hot and pour it over flour mixture. Add pinch of salt and mix. Add water and make a firm dough. Cover and let it rest for 30 minutes.
3) After 2 to 3 hours, divide the coconut stuffing into equal portions (1.5 inch approx) and make a ball. That will be 5 to 6 portions. If you get 6 portions of coconut stuffing, divide the maida dough into 6 equal size portions.
4) Roll the dough ball into thin puri. Put the coconut mixture ball in the center. Gather the dough edges and cover the coconut mixture. Sprinkle little maida and roll it to thin Roti.
5) Heat a tawa and roast this roti by adding little ghee. Cook all rotis over medium heat.

Note:
1) Due to refrigeration, coconut stuffing becomes thick, it will make the rolling easy.
2) If you have Stuffing of Modak remained in the fridge, start with step number 2.

नारळाच्या पोळ्या - Naralachya Polya

Coconut Roti in English

५ ते ६ लहान पोळ्या
वेळ: ३० मिनीटे (सारण तयार असल्यास)

Naralachya Polya, naral poli, coconut jaggery rotiसाहित्य:
दिड कप ताजा खवलेला नारळ
पाऊण कप किसलेला गूळ
१/२ टिस्पून वेलचीपूड
१/४ कप गव्हाचे पिठ
१/४ कप मैदा
चिमूटभर मिठ
२ टिस्पून तेल
२ टेस्पून तूप

कृती:
१) नारळ आणि गूळ एकत्र करून मध्यम आचेवर घट्टसर होईस्तोवर (साधारण १० ते १५ मिनीटे) ढवळावे, वेलचीपूड घालावी. गार झाले कि बंद डब्यात ठेवून २ ते ३ तास फ्रिजमध्ये ठेवावे (टीप १).
२) मैदा आणि गव्हाचे पिठ एकत्र करावे. २ टिस्पून कडकडीत गरम तेलाचे मोहन घालावे. १ चिमूटभर मिठ घालून ढवळावे. पाणी घालून घट्टसर मळून घ्यावे. १/२ तास झाकून ठेवावे.
३) नारळाच्या मिश्रणाचे दिड इंचाचे गोळे करावे. साधारण ५ ते ६ गोळे होतील. तेवढेच भिजवलेल्या कणकेचे गोळे करावे.
४) कणकेच्या लाटीची पुरी लाटावी. मधे नारळाचा गोळा ठेवून पुरीच्या सर्व बाजू एकत्र आणून बंद करावे. थोडा मैदा भुरभूरवून पोळी लाटावी.
५) तवा गरम करून तूपावर खरपूस भाजून घ्याव्यात. गॅस मध्यम ठेवावा.
जरा कोमट झाल्या कि खाव्यात. गार झाल्यावरही छान लागतात तसेच ३-४ दिवस टिकतात.

टीप:
१) मिश्रण फ्रिजमध्ये ठेवल्याने घट्ट बनते, पोळी लाटताना सोपे पडते.
२) जर कधी उकडीच्या मोदकाचे सारण उरले असेल तर त्याच्याही पोळ्या बनवता येतात.

Labels:
Coconut Roti, Naralachya polya, coconut recipe, coconut sweets.

Tuesday, August 25, 2009

Fried Modak

Fried Modak in Marathi

Time: 40 Mins
Yield: 11 small modak

talalele modak, moduk recipe, Ganeshji prasad, sweets, Ganpati prasad fried modakIngredients:
1/2 cup Khirapat
1/2 cup All purpose flour (Maida)
1/2 cup fine Rava (Sooji)
2 tbsp oil
pinch of salt
Oil for deep frying
1 tsp Milk
You can substitube Khirapat with Karanji Stuffing

Method:
1) Mix Maida and rava into a glass bowl. Make 2 tbsp oil hot enough, that when we pour it over flour, the flour should become fizzy. Add it to flour, mix with spoon. Add little water and knead to firm dough. Cover and let it rest for 30 minutes.
2) After 30 minutes, knead the dough again. Divide and make 1 inch balls. Roll a dough ball to thin round disk. Pinch the edges, keep 1 cm distance in each pinch (Mukharya in Marathi). You will see tiny bowl has been created. Put 1 tsp Khirapat inside. Gather all the pinches, join them with very little milk. Make all the modak. Heat the oil. Don't let the modak become dry. Cover with damp cloth. Deep fry over medium low heat.

Note:
1) As the dough is little dry, All the joined pinches may get open after putting in the hot oil and modaks become oily. Therefore use little milk to join the pinches.
2) Deep fry them over medium-low heat. Do not fry them over high heat as modaks remain uncooked from inside.

तळलेले मोदक - Fried Modak

Fried Modak in Marathi

वेळ: ४० मिनीटे
साधारण १० लहान आकाराचे मोदक

talalele modak, moduk recipe, Ganeshji prasad, sweets, Ganpati prasad fried modakसाहित्य:
१/२ कप खिरापत
१/२ कप मैदा
१/२ कप बारीक रवा
२ टेस्पून तेल
चिमूटभर मिठ
तळण्यासाठी तेल/ तूप
१ टीस्पून दूध
ओल्या नारळाचे सारण भरायचे असेल तर ओल्या नारळाच्या करंज्यांचे सारण वापरावे.

कृती:

१) मैदा आणि रव एकत्र करून घ्यावा. २ चमचे तेल कडकडीत गरम करून मोहन घालावे. किंचीत मिठ घालून हाताने मिक्स करावे. थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट मळून घ्यावे. साधारण अर्धा तास झाकून ठेवावे.
२) अर्ध्या तासाने पिठ पुन्हा एकदा चांगले मळून घ्यावे. मळलेल्या पिठाचे साधारण दिड इंचाचे समान गोळे करून घ्यावे. तळण्यासाठी तेल गरम करण्यास ठेवावे. प्रत्येक गोळ्याची पुरी लाटून घ्यावी. पुरी एका हाताच्या तळव्यावर ठेवून दुसर्‍या हानाने मुखर्‍या पाडाव्यात. मध्यभागी जो खळगा झाला असेल त्यात १ चमचा सारण भरावे. सर्व मुखर्‍या एकत्र करून कळी बनवावी आणि १ थेंब दुधाचं बोट घेवून कळी निट बंद करावी. सर्व मोदक मंद आचेवर तळून घ्यावे.

टीप:
१) पिठ थोडे कोरडे असल्याने बंद केलेली कळी बर्‍याचदा तेलात उघडली जाते आणि सारण बाहेर येते, नाहीतर तेल आत जाऊन मोदक तेलकट होतो. म्हणून थोडे दुध लावल्यास कळी पक्की बंद होते. फक्त अगदी कणच दुध वापरावे.
२) मोदक मंद आचेवरच तळावे. मोठ्या आचेवर तळल्यास तापलेल्या तेलामुळे बाहेरून तळलेले वाटतात पण आतून कच्चे राहतात आणि लगेच मऊ पडतात.

Labels: Fried modak, talalelel modak, Ganpati Prasad

Thursday, August 20, 2009

Pasta recipe

Pasta in Marathi

Serves: 2 persons
Time: 30 minutes

pasta recipe, homemade pasta recipe, Italian, Italian penne

Ingredients:
1 cup Whole grain Penne pasta
1/4 cup Red bell pepper, small cubes
1/4 cup Green bell pepper, small cubes
1/4 tsp red chili powder
3 tbsp olive oil
2 pinches Oregano
Red chili flakes to taste (Optional)
Salt to cook pasta
3 tbsp Pasta sauce

Method:
1) Heat 5 to 6 cups of water into a deep saucepan. Add 1 tbsp salt. Once water starts boiling add 1 cup pasta and cook for 15 minutes or according to packet instructions. Do not cover saucepan while cooking pasta. Add water if needed.
2) Once pasta is cooked, drain the water wash pasta under running water. Drain all the water.
3) Heat a pan, add 1 tsp olive oil, put in cut bell peppers, saute for 1/2 to 1 minute. Sprinkle pinch of Oregano, salt and red chili powder. Add 3 tbsp pasta sauce. Turn the heat to low, add cooked pasta and mix nicely. Add some pasta sauce if required. Serve into bowls.
Garnish it by sprinkling pinch of oregano and shaved Parmesan cheese.

Note:
1) Sprinkle little chili flakes for extra heat.
2) Don't cook Bell pepper for longer. It will become soggy and won't taste good in pasta.

पास्ता - Pasta

Pasta in English

२ जणांसाठी
वेळ: ३० मिनीटे

pasta recipe, homemade pasta recipe, Italian, Italian penneसाहित्य:
१ कप होल ग्रेन पेने पास्ता
१/४ कप लाल भोपळी मिरची, छोटे चौकोनी तुकडे
१/४ कप हिरवी भोपळी मिरची, छोटे चौकोनी तुकडे
१/४ टिस्पून लाल तिखट
३ टेस्पून ऑलिव ऑईल
१ टेस्पून पार्मिजान चिझ, किसलेले
२ चिमूट ओरेगानो
आवडीप्रमाणे रेड चिली फ्लेक्स
पास्ता शिजवण्यासाठी मिठ
३ टेस्पून पास्ता सॉस

कृती:
१) एका मोठ्या खोल पातेल्यात ५ ते ६ कप पाणी उकळवावे. त्यात मीठ घालून ढवळावे. पाणी उकळायला लागले कि त्यात १ कप पास्ता घालून १५ ते २० मिनीटे किंवा पाकिटावर दिलेल्या वेळेनुसार शिजवून घ्यावा. शिजवताना झाकण ठेवू नये तसेच मोठ्या आचेवर शिजवावा. त्यामुळे पाणी उतू जाण्याची शक्यता असते म्हणून एकदम खोलगट आणि मोठे पातेले घ्या. तळाला चिकटू नये म्हणून मधेमधे तळापासून ढवळावे.
२) पास्ता शिजला कि एका चाळणीत काढून घ्यावा आणि त्यावर थंड पाणी घालावे. सर्व पाणी निघून जाऊ द्यावे.
३) पॅनमध्ये १ टिस्पून तेल गरम करावे, त्यात भोपळी मिरची घालून १/२ ते १ मिनीट परतावे (टीप २). चिमूटभर ओरेगानो, लाल तिखट आणि मिठ घालावे. लगेच ३ टेस्पून पास्ता सॉस घालून लगेच शिजलेला पास्ता घालावा. गॅस मंद ठेवून १/२ ते १ मिनीट निट मिक्स करावे. वाटल्यास पास्ता सॉस वाढवावा. लगेच सर्व्हींग बोलमध्ये काढावे.
सर्व्ह करताना १ चिमूटभर ड्राय ओरेगानो चुरून भुरभूरावा. तसेच पार्मिजान चिझ घालावे आणि पास्ता सर्व्ह करावा.

टीप:
१) रेड चिली फ्लेक्स गरज वाटल्यास तिखटपणासाठी आवडीप्रमाणे घ्यावे.
२) भोपळी मिरची ३० ते ४० % शिजवावी पूर्ण शिजवू नये. भोपळी मिरचीचे तुकडे थोडे करकरीत राहिलेलेच चांगले लागतात.
३) पास्ता शिजताना जर पाणी कमी खुप कमी झाले असेल तर गरजेपुरते पाणी वाढवावे.

Labels:
Tomato Pasta, Pasta sauce, Homemade pasta sauce

Tuesday, August 18, 2009

Tomato Pasta sauce

Tomato Pasta Sauce in Marathi

Yield: 1 cup Pasta Sauce
Time: 35 minutes.

pasta sauce, Italian pasta sauce, pasta sauces recipes, vegetarian pasta sauceIngredients:
6 Tomatoes
2 tbsp readymade tomato paste
3 tbsp Olive Oil
4 big garlic cloves, thinly sliced
1/4 cup Onion, chopped
1/2 tsp Red chili powder
1 tsp dry Oregano, powdered
2 pinch Black pepper
Salt to taste
How to make Pasta?

Method:
1) Halve each tomato. Take a baking tray, grease with 1 tbsp olive oil. Place tomato halves, cut side down. Sprinkle sliced garlic all over tomatoes.
2) In other small baking bowl mix very little olive oil and sliced onion. Preheat oven 400 F bake tomatoes and onion for 15 minutes. Keep both bakewares on the middle rack. Keep eye on it.
3) After 15 to 17 minutes tomato will become little mushy and onion-garlic will change little color. Let them cool down. Then puree only in the grinder.
4) Heat a pan, add olive oil, add red chili powder and Onion. Saute for a minute, add tomato mixture and stir. Then add tomato paste and stir nicely. Simmer for 10 to 15 minutes.
5) When sauce become thick, add oregano and salt. Cook for 2 more minutes and remove from heat.

Note:
1) Tomato paste gives nice color to Pasta sauce. If you don't have tomato paste, use little tomato ketchup (It shouldn't be too sweet). However, tomato ketchup may give little sweet taste to the sauce.
2) If you can't find oregano, use basil or thyme. Pasta will get that particular flavor.

पास्ता सॉस - Homemade Pasta Sauce

Pasta Sauce in English

साधारण १ कप पास्ता सॉस
वेळ: ३५ मिनीटे
pasta sauce, Italian pasta sauce, pasta sauces recipes, vegetarian pasta sauceसाहित्य:
६ टोमॅटो
२ टेस्पून रेडीमेड टोमॅटो पेस्ट
३ टेस्पून ऑलिव ऑईल
४ मोठ्या लसूण पाकळ्या, पातळ चकत्या
१/४ कप कांदा, उभा पातळ चिरून
१/२ टिस्पून लाल तिखट
१ टिस्पून ड्राय ओरेगानो
२ चिमटी मिरपूड
मीठ
पास्ता कसा बनवावा?

कृती:
१) प्रत्येक टोमॅटोचे दोन तुकडे करा. मोठ्या बेकिंग ट्रेमध्ये १ टेस्पून ऑलिव ऑईल घालून हाताने पसरवून घ्या. टोमॅटोची चिरलेली बाजू प्लेटला लागेल अशा रितीने ठेवा त्याच भांड्यात लसूण पेरा.
२) दुसर्‍या छोट्या बेकिंग भांड्यात कांदा आणि थोडे तेल असे मिक्स करा. ओव्हन ४०० F वर प्रिहीट करून टोमॅटो आणि कांदा-लसूण १५ मिनीटे बेक करा. दोन्ही भांडी मधल्या कप्प्यावर ठेवा. मधेमधे कांदा आणि लसूण जळत नाहीत ना हे चेक करा.
३) बेक झाल्यावर टोमॅटोला पाणी सुटलेले असेल. कांदा लसणीचा रंग किंचीत बदलला असेल. सर्व गार झाले कांदा बारीक चिरून बाजूला ठेवावा. टोमॅटो आणि लसूण मिक्सरमधून बारीक करून घ्यावे.
४) पॅनमध्ये ऑलिव ऑईल किंचीत गरम करावे त्यात लाल तिखट, कांदा घालून परतावे. नंतर टोमॅटोचे मिश्रण घालावे, ढवळावे. टोमॅटोची पेस्ट घालावी. निट मिक्स करावे आणि मंद आचेवर १०-१५ मिनीटे शिजू द्यावे.
५) सॉस थोडा दाट झाला कि त्यात ओरेगानो, मिरपूड आणि मिठ घालावे २ मिनीटे मंद आचेवर उकळू द्यावे. काचेच्या बरणीत काढून ठेवावा.
हा सॉस साधारण ५ ते ६ जणांच्या सर्व्हींगसाठी उपयोगी पडेल.

टीप:
१) टोमॅटो पेस्टमुळे रंग छान येतो. जर टोमॅटो पेस्ट मिळत नसेल तर थोडा टोमॅटो केचप जो फार गोड नसेल असा वापरू शकतो. पण यामुळे चवीत किंचीत फरक पडेल.
२) जर ओरेगानो हर्ब मिळत नसेल तर बेसिल किंवा थाईमही या सॉसमध्ये वापरू शकतो, प्रत्येक हर्बची चव वेगवेगळे असते त्यामुळे चवीत हर्बच्या फ्लेवरनुसार फरक पडेल.

Labels:
pasta sauce, tomato pasta sauce, Oregano pasta sauce

Thursday, August 13, 2009

Dahi pohe - Yogurt with flattened Rice

Dahi Pohe in Marathi

Time: 5 minutes
Serves: 2 persons

dahi pohe, dahi mirchi pohe, gopalkala, dahikalaIngredients:
1 cup Thick Pohe (thick flattened Rice)
1/4 to 1/2 cup Milk
1 tsp Indian Chili Pickle
3/4 cup Yogurt
Salt to taste

Method:
1) Heat milk and pour it on Pohe. Mix nicely. Keep aside for 5 minutes. This will make the Pohe become soft.
2) In a small bowl add Chili pickle and 1 tbsp yogurt. Crush the chili pickle and mix with yogurt.
3) Once the milk and pohe mixture is cold, add chili pickle-yogurt mixture, yogurt and little salt. Mix all nicely. Serve. Serve some yogurt and pickle

Note:
1) To give Cumin flavor, heat 1 tsp ghee into a small saucepan, add cumin wait for 5 to 7 seconds and pour on dahipohe. Mix and serve.
2) Another way to make Dahipohe:
Add hot milk into pohe. Mix. After 5 minutes add yogurt and mix nicely. Grind 1 green chili, salt and little cumin together. Add it to pohe according to your taste. Garnish with some cilantro.

दहीपोहे - Dahi pohe

dahi pohe in English

वेळ: ५ मिनीटे
२ जणांसाठी

dahi pohe, dahi mirchi pohe, gopalkala, dahikalaसाहित्य:
१ कप जाड पोहे
१/४ ते १/२ कप दुध
१ टिस्पून मिरचीचे लोणचे
३/४ कप दही
चवी्पुरते मिठ

कृती:
१) दुध गरम करून पोह्यांवर घालावे. मिक्स करून ५ मिनीटे ठेवून द्यावे. गरम दुधामुळे पोहे लगेच मऊ होतात.
२) एका वाटीत मिरचीचे लोणचे आणि १ चमचा दही असे निट मिक्स करून घ्यावे. लोणच्यातील मिरची जरा चुरडून घ्यावी.
३) दुध आणि पोहे गार झाले कि त्यात दही आणि मिरची लोणचे कालवलेले दही असे छान मिक्स करावे. गरजेपुरते मिठ घालावे. वाटल्यास बरोबर थोडे दही आणि अजून मिरचीचे लोणचे घ्यावे आणि सर्व्ह करावे.

टीप:
१) वरील पोहे तयार झाले कि त्यात १ टिस्पून तूप जिर्‍याची फोडणी घातल्यास चव छान लागते.
२) जर मिरचीचे लोणचे वापरायचे नसेल तर १-२ हिरव्या मिरच्या, मिठ, आणि जिरे असे वाटून घ्यावे. वरील प्रमाणेच पोहे बनवावे आणि त्यात मिरचीचे वाटण आवडीनुसार घालावे. तसेच थोडी चिरलेली कोथिंबीरही घालावे.

Labels:
Dahikala, Dahipohe, Dahi Pohe, Gopalkala

Tuesday, August 11, 2009

Lindsay Lohan in hottest style private wallpapersKhirapat Panchakhadya

Khirapat in Marathi

khirapaticha prasad, ganpati prasad, ganeshotsav, pancha khadya, खिरापतIngredients:
3/4 cup grated dry coconut
1 tbsp Poppy seeds
150 gram Rock sugar
1/4 tsp cardamom powder
6 to 7 dried dates
8 to 10 Almonds

Method:
1) Remove seeds from dry dates. Grind to fine powder. Grind almonds to fine powder
2) Dry roast grated coconut over medium-low heat. until color changes to golden.
3) Dry roast Poppy seeds over low heat for one or two minutes. pound in khalbatta (mortar n pestle)
4) Dry roast almond powder and dry dates powder separately over medium heat. Do not roast for longer otherwise it could get burn.
5) Pound rock sugar in mortar pestle. Don't make very fine powder.
Then in grinder add roasted coconut, roasted almond-dry dates powder, pounded sugar and cardamom powder. Grind to coarse powder. Khirapat is ready.

During Ganesha Festival this Khirapat is offered to Lord Ganesha as naivedyam.

पंचखाद्य खिरापत - Panchkhadya

Khirapat in English

khirapaticha prasad, ganpati prasad, ganeshotsav, pancha khadya, खिरापतसाहित्य:
३/४ कप किसलेले सुके खोबरे (सुक्या खोबर्‍याची १/२ वाटी)
१ टेस्पून खसखस
१५० ग्राम खडीसाखर
४ वेलचींची पूड
६ ते ७ खारका
८ ते १० बदाम

कृती:
१) खारकांच्या बिया काढून टाकाव्यात आणि खारकांची पूड करून घ्यावी. बदामाची मिक्सरमध्ये बारीक पूड करून घ्यावी.
२) किसलेले सुके खोबरे मंद आचेवर गुलाबी रंगावर भाजून घ्यावे. भाजलेले खोबरे परातीत काढावे.
३) मंद आचेवर खसखस भाजून घ्यावी. खलबत्त्यात कुटून घ्यावी.
४) बदामाची पूड आणि खारकांची पूड मध्यम आचेवर भाजून घ्यावी. खुप जास्त भाजू नये नाहीतर करपू शकते.
५) खडीसाखर खलबत्त्यात थोडी कुटून घ्यावी. भाजलेले खोबरे, भाजलेले खसखस, भाजलेली बदाम-खारकांची पूड, खडीसाखर आणि वेलचीपूड एकत्र करून मिक्सरमध्ये भरडसर खिरापत तयार करून घ्यावी.

ही खिरापत गणपतीत प्रसाद म्हणून वाटतात.

टीप:
१) खिरापतची पावडर नको असेल तर त्यात बेदाणे, खारका यांचे छोटे छोटे तुकडे करून घालावेत.

Labels:
Khirapat, Panchakhadya, Ganesha naivedya

Thursday, August 6, 2009

मूगाचे पॅटीस - Moong Patties with Soya Granules

Moong Patties in English

८ पॅटीस
वेळ: ३० मिनीटे (सर्व साहित्य तयार असल्यास)

moong patties, healthy patties, ragda pattis, Soya granules,साहित्य:
१/२ कप मुग
१/२ कप सोया ग्रॅन्युल्स (Soya Granules)
१ मध्यम बटाटा, उकडून मॅश करून घेणे
१/२ कप ब्रेड क्रम्स
२ हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरून
१ टिस्पून गार्लिक पावडर
१ टिस्पून जिरे
१/२ टिस्पून गरम मसाला
१/२ ते १ टिस्पून चाट मसाला
चवीपुरते मिठ
तेल

कृती:
१) मूग १० तास भिजवून घ्यावेत, त्यातील कडक राहिलेले मूग काढून टाकावेत. मोड येण्यासाठी साधारण ६ ते ८ तास सुती कपड्यात बांधून ठेवावे. मोड आलेले मूग प्रेशर कूकरमध्ये दोनच शिट्टया करून शिजवून घ्यावे. शिजवताना कूकरमध्ये पाणी घालावे आणि कूकरच्या आतील डब्यात पाणी न घालता मूग आणि मीठ घालावेत.
२) सोया ग्रॅन्युल्स उकळत्या पाण्यात घालून ५ मिनीटे शिजवावेत. गार झाल्यावर ग्रॅन्युल्स पिळून घ्यावेत.
३) एका मोठ्या बोलमध्ये शिजवलेले मूग, सोया ग्रॅन्युल्स, ब्रेड क्रम्स, शिजवलेला बटाटा, गार्लिक पावडर, जिरे, गरम मसाला, चाट मसाला, हिरव्या मिरच्या आणि चवीनुसार मिठ असे घालून मिक्स करावे. मिडीयम साईजचे पॅटीस बनवा.
४) तवा तापवावा. प्रत्येक पॅटीसला तेल लावून तव्यावर मध्यम आचेवर ब्राऊन करून घ्यावे.
हे पॅटीस बर्गरमध्ये खुप छान लागतात.

मी ७ ते ८ पॅटीस बनवून झिप लॉक बॅगमध्ये ठेवून डिप फ्रिझरमध्ये ठेवले. साधारण १५-२० दिवस हे पॅटीस फ्रिजरमध्ये छान राहतात. हवे तेव्हा मायक्रोवेवमध्ये गरम करून बर्गर बनवावे.

टीप:
१) थंड हवामानाच्या ठिकाणी कडधान्याला मोड चटकन येत नाहीत. यासाठी भिजवलेले मूग सुती कपड्यात घट्ट बांधून ठेवावेत. ओव्हन २५० F वर २-३ मिनीटे गरम होवू द्यावा आणि बंद करावा. ओव्हन स्विच ऑफ करूनच मधल्या जाळीवर बांधलेले मूग ठेवावेत, ६ ते ८ तासात मोड येतात. ओव्हन खुप गरम करू नये नाहीतर सुती कापड जळण्याची शक्यता असते आणि मूग कोरडे होवून कडक होतात.
२) जर गार्लिक पावडर नसेल तर लसूणपेस्ट १/४ टिस्पून तेलात परतून घ्यावी आणि मग वापरावी.

Labels:
Mung Patties, Moong Burger, homemade burger

Healthy Mung Patties with Soya Granules

Mung Patties in Marathi

Yield: 8 medium patties
time: 40 minutes when all ingredients are ready.

moong patties, healthy patties, ragda pattis, Soya granules,Ingredients:
1/2 cup Mung
1/2 cup Soya Granules
1 Potato, boiled and mashed
1/2 cup Bread crumbs
2 Green Chili, finely chopped
1 tsp Garlic Powder
1 tsp Cumin seeds
1/2 tsp Garam Masala
1/2 to 1 tsp Chat masala
Salt to taste
Oil (Olive Oil)

Method:
1) Soak Mung for 10 hours. Pick soaked Mung beans. sprout. Pressure cook upto 2 whistles.
2) Add soya granules into boiling water and cook for for 5 minutes. squeeze out all the water.
3) Take a bowl Add cooked Mung sprouts, Soya granules, Bread crumbs, potato, garlic powder, cumin seeds, garam masala, chat masala, green chilies and salt to taste. Mash all together and make medium sized patties.
4) heat tawa. brush little oil on both sides of each patties. Roast over medium heat till nice golden brown.
Make burgers at home by using this patties

For future use put them into zipper freezer bag and keep this bag into deep freezer.

Note:
1) If you don't have Garlic Powder, saute 1/2 tsp Garlic paste into 1/2 tsp Oil and use in the patties.

Tuesday, August 4, 2009

लेमन राईस - Lemon Rice

Lemon Rice in English

२ जणांसाठी
वेळ: १० मिनीटे

lemon rice, South Indian lemon rice recipeसाहित्य:
अडीच कप शिजलेला मोकळा भात (शिळा भात चालेल)
२ टिस्पून तूप
१/२ टिस्पून जिरे
१/८ ते १/४ टिस्पून हिंग
१/२ टिस्पून किसलेले आले
४ ते ६ कढीपत्ता पाने
मूठभर शेंगदाणे
१/२ टिस्पून उडीद डाळ
३ लाल सुक्या मिरच्या, तोडून
दिड टेस्पून लिंबाचा रस
चवीपुरते मिठ
कोथिंबीर, बारीक चिरून

कृती:
१) भात हाताने मोकळा करून घ्यावा. त्यात मिठ आणि लिंबाचा रस घालून हलक्या हाताने मिक्स करावे. शितं अख्खी राहू द्यावीत.
२) कढईत तूप गरम करावे, त्यात शेंगदाणे ब्राऊन होईस्तोवर परतावे. शेंगदाणे परतले कि त्यात जिरे, हिंग, आले, कढीपत्ता, उडीद डाळ, लाल मिरच्या घालून परतावे आणि भात फोडणीस घालावा. व्यवस्थित परतावे. कोथिंबीर पेरून गरमा गरम सर्व्ह करावे.

टीप:
१) जर ताज्या भाताचा लेमन राईस बनवायचा असेल तर भात मोकळा शिजवावा आणि मोठ्या ताटात पसरवावा, थोडा गार झाला कि अर्धा तासभर फ्रिजमध्ये ठेवावे आणि नंतर फोडणीस घालावा.
२) उरलेल्या भातापासून फोडणीभात, टॅमरिंड राईस करता येतो, तसेच इतर भाताचे प्रकार इथे पाहा.
Label:
Lemon Rice, South Indian lemon rice recipe

Lemon Rice

Lemon Rice in Martahi

Yield: 2 and 1/2 cup
Time: 10 minutes

lemon rice,लिंबू भात, lemon rice recipe,south indian lemon riceIngredients:
2 and 1/2 cup leftover rice
2 tsp pure Ghee
1/2 tsp cumin seeds
1/8 to 1/4 tsp Asafoetida
1/2 tsp grated Ginger
4 to 6 Curry leaves
1/4 cup Peanuts
1/2 tsp Urad dal
3 Dry red chilies
1 and 1/2 tbsp lemon juice
Salt to taste
Cilantro, finely chopped

Method:
1) Gently fluff the rice to separate grains. Also, remove rice lumps if any. Add lemon juice and salt, mix nicely.
2) Heat ghee in a wok. Add peanuts and roast over medium low heat until color changes to light brown. Then add cumin, asafoetida, ginger, curry leaves, urad dal and red chilies. Saute well and add cooked rice. Stir nicely with wooden spatula. Garnish with cilantro and serve hot.
Other left over rice recipe - Fried Rice and other Rice recipes

Note:
If you want to make lemon rice of fresh cooked rice, make it very fluffy and not gluey. Each rice grain should be separate. Spread this cooked rice in a big plate for about 10 minutes to cools down and refrigerate for 30 minutes. This will help to keep the rice grain separated and after stir-frying rice will taste better.