Thursday, July 28, 2011

Bottle gourd pancakes

Dudhi Thalipeeth in Marathi

Time: 30 minutes
Yield: 3 to 4 medium thalipith

bottle gourd recipe, lauki pancakes, fasting recipes, fast recipes, vrat ka khana, dudhi bhoplyache thalipith, thalipeeth recipeIngredients:
1 cup grated dudhi, peeled (bottle gourd)
1.5 to 2 cups Upavas Bhajani or as requiered
3 green chilies, crushed
1/4 cup finely chopped cilantro
1/4 cup roasted peanut powder
Salt to taste
Ghee or oil to roast thalipeeth

Method:
1) Peel the dudhi first. Grate. Add crushed green chilies, salt, peanuts powder, and cilantro. Mix and add bhajani flour and make a dough. Divide the dough into tennis ball sized rounds.
2) Grease tawa with oil or ghee. Spread 1 dough portion round evenly in the center of tawa.
3) Put the tawa over medium high heat. Cover the tawa for a minute. Drizzle some oil around thalipeeth. Let one side cook thoroughly.
4) Flip to the other side. Cover and cook both sides. well.
Serve hot with Yogurt or sweet lime pickle.

दुधी भोपळ्याचे थालीपीठ - Dudhi Thalipeeth

Lauki Thalipeeth in English

वेळ: ३० मिनिटे
वाढणी: ३ ते ४ मध्यम थालीपीठे

bottle gourd recipe, lauki pancakes, fasting recipes, fast recipes, vrat ka khana, dudhi bhoplyache thalipith, thalipeeth recipeसाहित्य:
१ कप सोलून किसलेला दुधी भोपळा
दीड ते दोन कप उपवासाची भाजणी किंवा गरजेनुसार
३ हिरव्या मिरच्या, ठेचून
१/४ चूप बारीक चिरलेली कोथिंबीर
१/४ कप भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट
चवीनुसार मीठ
तूप किंवा शेंगदाण्याचे तेल थालीपीठ भाजताना

कृती:
१) किसलेल्या दुधीमध्ये हिरवी मिरची, मीठ, शेंगदाण्याचा कूट, आणि कोथिंबीर घालून मिक्स करावे. गरजेनुसार भाजणी घालून कणकेला भिजवतो तेवढे घट्ट भिजवून घ्यावे. भिजवलेल्या पिठाचे टेनिसच्या बॉलएवढे गोळे करून घ्यावे.
२) नॉनस्टिक तव्याला तूप लावून घ्यावे. हाताला चिकटू नये म्हणून हातालाही थोडेसे तूप लावावे. हाताने एकसारखे थालीपिठ थापावे. मध्याभागी तेल सोडायला बोटाने छिद्रं करावे.
३) मिडीयम आणि हायच्या मध्ये गॅस अडजस्ट करावा. झाकण ठेवून थालीपीठ शिजू द्यावे. मिनिटभराने झाकण काढून कडेने तूप सोडावे. झाकून एक बाजू नीट शिजू द्यावी. कालथ्याने उलथून, झाकण ठेवून दुसरी बाजूही शिजवावी.
गरमगरम थालीपीठ वाढताना दही आणि लिंबाचे गोड लोणचे बरोबर खायला द्यावे.

टीप:
१) दुधी बिनबियांचा आणि कोवळा असावा, म्हणजे किसायला सोपा जातो.
२) थालीपिठ शिजायला वेळ लागतो. जास्त थालीपीठं बनवताना वेळ वाचवण्यासाठी दोन शेगड्यावर दोन तवे वापरून थालीपीठं बनवावी.
३) काहीजण दुधी भोपळा उपवासाला खात नाहीत. म्हणून दुधीऐवजी काकडी किसून घालावी.

Tuesday, July 26, 2011

Stuffed Karela

Stuffed Karela in Marathi

Time: 25 minutes
serves: 2 to 4 persons

stuffed karela, stuffed bitter gourd, karela recipe, karlyachi bhajiIngredients:
4 small Karela (bitter gourd)
Oil for deep frying
Stuffing:
2 tbsp roasted sesame seeds
2 tbsp roasted besan flour (roast over 1 tbsp oil)
2 tbsp roasted coconut (dry coconut)
1 tsp cumin powder
1 tsp coriander powder
1/2 tsp Amchoor powder (dry mango powder)
1/2 tsp red chili powder
1/4 tsp Hing (Asafoetida)
1/4 tsp turmeric powder
1 tsp fennel seeds (saunf)
1 tsp sugar
1 tsp poppy seeds (optional) (roasted)
Salt to taste

Method:
1) Wash karela nicely. Grate the surface and make it smooth. Slit lengthwise, remove seeds. Rub little salt inside the karela.
2) Crush roasted sesame seeds and coconut together. Add roasted besan, coriander-cumin powder, amchoor, red chili powder, sugar, crushed poppy seeds and little salt(remember, we've rubbed little into karela).
3) Stuff this mixture inside karela. Tie each karela tightly with a tread. Deep fry until golden crispy.

Tips:
1) Karela can be shallow fried. Heat around 1/4 cup of oil into a pan. Prepare tempering by adding mustard seeds, hing, turmeric powder. Add karela, cover and cook for few minutes. Change the sides occasionally. Press with a spoon, so that karela gets cooked properly.
2) Always choose small karelas. They cook faster, and easy to serve (usually one karela is sufficient for one person)

भरली कारली - Bharli Karli

Stuffed Karela in English

वाढणी: २ ते ४ जणांसाठी
वेळ: २५ मिनिटे

stuffed karela, stuffed bitter gourd, karela recipe, karlyachi bhaji
साहित्य:
४ कोवळी कारली
तळण्यासाठी तेल
::सारण::
२ टेस्पून भाजलेले तिळ
२ टेस्पून भाजलेले बेसन (१ टेस्पून तेलावर भाजावे)
२ टेस्पून भाजलेले खोबरे
१ टिस्पून धणेपूड
१ टिस्पून जिरेपूड
१/२ टिस्पून आमचूर
१/२ टिस्पून लाल तिखट
१/४ टिस्पून हिंग
१/४ टिस्पून हळद
१ टिस्पून बडिशेप
१ टिस्पून साखर
१ टिस्पून खसखस (ऐच्छिक)
चवीनुसार मिठ

कृती:
१) कारली धुवून घ्यावी. कारल्याची खरखरीत पाठ हलकेच किसणीने किसून प्लेन करून घ्यावी. प्रत्येक कारल्याला उभा छेद करून घ्यावा आणि बिया काढून साफ करावे. आतल्या बाजूने मिठ चोळून ठेवावे.
२) तिळ खोबरं एकत्र कुटून घ्यावे. त्यात धणेजिरेपूड, आमचूर, तिखट, साखर, भाजून कुटलेली खसखस, तेलावर भाजलेले बेसन आणि अगदी थोडे मिठ घालून मिक्स करावे (कारल्याला चोळलेले मिठ लक्षात ठेवावे)
३) मिश्रण कारल्यात भरून कारल्याला गच्च दोरा बांधावा आणि कारली कुरकूरीत तळावी.
वाढण्यापूर्वी दोरा काढून टाकावा. भरली कारली आमटी भाताबरोबर छान लागते. पोळीबरोबर खायचे झाल्यास बरोबर आमटी किवा तत्सम पातळ पदार्थ घ्यावा.

टीप:
१) कारली लहान पॅनमध्ये थोडे जास्त तेल घालून शालो फ्राय करता येतात. जास्त तेलाची फोडणी करून त्यात कारली परतून झाकावी. १० मिनीटे अधून मधून बाजू बदलावी आणि चमच्याने जरा प्रेस करत राहावे म्हणजे निट शिजले जाईल.
२) शक्यतो लहान व कोवळी कारली वापरावीत. लहान कारली लवकर शिजतात आणि वाढायला सोपी जातात. साधारण एक कारले एका व्यक्तीसाठी पुरेसे होते.

Friday, July 22, 2011

Fashion Photography by Sisilia Piring

Sisilia Piring

Beautiful glamour shoots by Sisilia Piring, talented female fashion photographer, who born in Los Angeles but currently based in Chicago.

Sisilia Piring2
Sisilia Piring3
Sisilia Piring4
Sisilia Piring5
Sisilia Piring6
Sisilia Piring7
Sisilia Piring8
Sisilia Piring9
Sisilia Piring10
Sisilia Piring11
Sisilia Piring12
Sisilia Piring13
Sisilia Piring14
Sisilia Piring15

Creative Photography by Frederic LaGrange

Frederic LaGrange

Frédéric Lagrange is a fashion, travel, portrait, and lifestyle photographer. Frédéric Lagrange was born in Versailles, France and currently lives in Brooklyn, New York. He launched his photography career in 2001, after working with fashion photographer Nathaniel Goldberg for three years. In the beginning Frédéric focused on travel photography but has since broadened his range to include fashion and portraiture.

Frederic LaGrange2
Frederic LaGrange3
Frederic LaGrange4
Frederic LaGrange5
Frederic LaGrange6
Frederic LaGrange7
Frederic LaGrange8
Frederic LaGrange9
Frederic LaGrange10
Frederic LaGrange11
Frederic LaGrange12
Frederic LaGrange13
Frederic LaGrange14
Frederic LaGrange15
Frederic LaGrange16
Frederic LaGrange17

Fashion Photography by Ilan Rubin

Ilan Rubin

Ilan Rubin was born in Israel.He has been living and working in New York City since December 1985.
As an image maker that is known for his diversity of subject matters.Originality ,Elegance,innovation,simplicity, boldness, humor, classic, graphic, conceptual, are some of the attributes that are synonymous with his work, whether advertising, editorial, or his personal projects.


Ilan Rubin2
Ilan Rubin3
Ilan Rubin4
Ilan Rubin5
Ilan Rubin6
Ilan Rubin7

Photography by David Liittschwager

David Liittschwager

David Liittschwager is a freelance photographer who grew up in Eugene, Oregon.

David Liittschwager2
David Liittschwager3
David Liittschwager4
David Liittschwager5
David Liittschwager6
David Liittschwager7
David Liittschwager8
David Liittschwager9
David Liittschwager10